O NAMA

exzenterhaus, architecture, building-2175925.jpg

O nama

Potreba za nekom od usluga koje pruža Studio North Side Design, podrazumeva monitoring i praćenje od samog početka procesa tj. pregovora o sticanju vlasništva nad parcelama(kompletna pravna usluga) preko odobrenja finansiranja putem kreditnih linija poslovnih banaka (kompletna finansijska usluga), do projektovanja i izvođenja pa sve do ishodovanja upotrebne dozvole ,zaključno sa prometovanjem  stambenih jedinica.

Pored niza usluga koje pružamo, spremni smo da saslušamo i odgovorimo na potrebe naših klijenta, rešimo nedoumice i izazove sa kojima se sreću u bilo kom segmentu svog poslovanja i branše u kojoj deluju.

79

Projekata

95+

Zadovoljnih klijenata

5

Nagrada

17+

Godina iskustva

Projektno finansiranje:

Asistencija pri odobrenju  kreditnih linija za  finansiranje projekata

Obezbeđeno je građevinsko zemljište , ili Vam je potrebna naša pomoć za to, obezbedili ste građevinsku, dozvolu  ili smo Vam pomogili da je dobijete  i sada je sve sprenmno za zidanje stambenog objekta? Pored sopstvenog učešća,ili sredstava da u potpunosti samostalno zidate objekat pojavila se  i mogućnost da sredstva preusmerite na druge tokove  a započeti projekat finansirate sredstvima Banke uz najbolje moguće uslove koje će Vam Studio North Side Design omogućiti..

Takođe, ukoliko ste objekat započeli, bez obzira u kom stepenu izgradnje  je objekat trenutno, a ponestaje sredstava i logistike da se objekat privede kraju, Studio North Side Design je  spreman da odgovori na izazov i omogući završetak izgradnje..

Pravne usluge:

Paleta usluga koje pokrivamo u oblasti imovinskog prava, sve u saradnji sa advokatskom kancelarijom, obuhvataju:

– zastupanja tuženih i tužilaca u svim parničnim i vanparničnim postupcima,
– zastupanje u izvršnim postupcima,
– zastupanje u postupcima vezanim za naknadu štete,
– pravni poslovi vezani za zaštitu imovinskog prava,
– pravne poslove za slučaj smrti (testament, zaveštanje, ugovor o doživotnom izdržavanju i ugovor o raspodeli imovine za života),
– svi pravni poslovi vezani za bilo koji oblik nepokretnosti,
– pravni poslovi vezani za poreska pitanja u vezi sa imovinom,
– pravni poslovi koji regulišu sva pitanja tereta na imovini,
– sačinjavanje svih vrsta ugovora,
– regulisanje i sprovođenje ugovornih obaveza,
– sastavljanje poravnanja,
– medijacija.